Young Soft

YOUNG SOFT  - Young cung cấp công cụ để bạn tăng tốc độ làm việc của mình.
Bạn đăng ký mua Young soft bằng cách Email đến: hoiquanyoung@gmail.com
Chúng tôi sẽ sử dụng Email của bạn để bảo hành cho bạn

STT

TÊN GỌI

DIỄN GIẢI

VERSION OFFICE

GIÁ

THỜI HẠN

1

YOUNG RC 32

Module tính toán kết cấu BTCT

>= office 2007

500K

VĨNH VIỄN

2

YOUNG FD 32

Module tính toán kết cấu MÓNG

>= office 2007

500K

VĨNH VIỄN

3

YOUNG STEEL 32

Module tính toán kết cấu THÉP

>= office 2007

500K

VĨNH VIỄN

4

YOUNG DT 32

Phần mềm Dự toán free

>= office 2007

0K

VĨNH VIỄN

5

YOUNG MAST 32

Phần mềm kiểm tra hệ kc tháp - anten

>= office 2007

500K

VĨNH VIỄN

6

YOUNG GRA 32

Chương trình hỗ trợ thực hiện đồ án tốt nghiệp XDDD&CN

>= office 2007

500K

VĨNH VIỄN

8

YOUNG H.Cong

Phần mềm Tự động Tạo Nhật ký, Nghiệm thu Công việc, Nghiệm thu Vật liệu Đầu vào

>= office 2007

0K

VĨNH VIỄN


B. BẢN VẼ KẾT CẤU MẪU - SHARE CHO CÁC BẠN COMMENT TỪ LINK YOUTUBE.